Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 2016 - NOWOŚĆ !

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

Polcen Sp. z o.o.

Drugie wydanie książki pt. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2016 r.
Przewodnik ten komentuje m.in. zmiany następujących ustaw:
•Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 433)

•Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 1165).
•Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. poz. 1549)
•ustawie z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej, która weszła w życie w dniu 09.03.2015 r.

Przewodnik ten zawiera praktyczne wskazówki nie tylko dla profesjonalistów, ale również dla każdego zajmującego się przygotowaniem, wykonywaniem i eksploatowaniem obiektów budowlanych.
W opracowaniu zawarto ok. 110 szczegółowych rysunków i 6 tabel obrazujących stosowane procedury postępowania w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Cena:
Brutto:
85.00 zł