Vademecum eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych - NOWOŚĆ !

Grupa:

Książki, publikacje

Producent:

Polcen Sp. z o.o.

Poradnik zawiera praktyczne informacje z zakresu techniki świetlnej. W przystępny sposób zostały w nim omówione następujące zagadnienia:
– eksploatacja urządzeń oświetleniowych i zużycie energii elektrycznej,
– parametry przykładowych źródeł światła,
– pomiary we wnętrzach oraz na terenie zewnętrznym,
– konserwacja sprzętu, – montaż opraw oświetleniowych,
– zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym.

Książka zawiera ok. 160 rysunków i fotografii oraz 50 tabel, a także wykaz aktualnych przepisów i norm, wyciąg obowiązujących aktów prawnych, spis tablic, rysunków i skorowidz rzeczowy. Poradnik skierowany jest głównie do elektryków zajmujących się eksploatacja, konserwacją i naprawą instalacji elektrycznej oraz sprzętu oświetleniowego.

Spis treści:
Od wydawcy
Od autora
Rozdział 1. Światło - podstawowe pojecia i wielkości oraz jego wpływ na organizm ludzki
Rozdział 2. Źródła światła we wnętrzach
Rozdział 3. Oprawy oświetleniowe
Rozdział 4. Dokumentacja a eksploatacja oświetlenia
Rozdział 5. Oświetlenie a zuzycie energii
Rozdział 6. Pomiary parametrów oświetleniowych
Rozdział 7. Odbiór urządzeń oświetleniowych
Rozdział 8. Ekslpoatacja urządzeń oświetleniowych
Rozdział 9. Montaż opraw oświetleniowych, źródeł światła i podpór
Rozdział 10. Zagrożenie porażeniem pradem elektrycznym
Załącznik A. Materiały źródłowe
Załącznik B. Wykaz wybranych przepisów i norm
Załącznik C. Wybrane akty prawne
Załącznik D. Wykaz rysunków
Załącznik E. Wykaz tablic
Załącznik F. Skorowidz rzeczowy
Cena:
Brutto:
45.00 zł