Zasady sporządzania operatów szacunkowych. Przykłady dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych - A. Nowak

Grupa:

Książki, publikacje

Producent:

Educaterra Sp. z o.o.

Zasady sporządzania operatów szacunkowych. Przykłady dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Wydanie II, 2018 rok.
Opracowanie zawiera zbiór operatów szacunkowych sporządzonych przez doświadczonych rzeczoznawców realizujących praktyki zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości. Dokumentacja każdego z projektów operatów została poprzedzona opracowaniem podstaw merytorycznych ich sporządzenia.

Wskazano również literaturę oraz źródła i materiały pomocnicze przydatne w szacowaniu określonych nieruchomości.

wydawca: Educaterra Sp.z o.o.
autor: red. Andrzej Nowak
rok wydania: 2018 r. wyd.II
ilość stron: 386
format: B5
okładka: miękka

Spis treści:
Wstęp
1. Praktyka zawodowa z zakresu szacowania nieruchomości
2. Rodzaje operatów szacunkowych sporządzanych w ramach praktyk zawodowych
3. Projekty operatów szacunkowych wymagane na praktykach zawodowych:
3.1 Wycena nieruchomości lokalowej w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami (projekt nr 1)
3.2 Wycena nieruchomości zabudowanej w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej (projekt nr 2)
3.3 Wycena nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód w podejściu dochodowym (projekt nr 3a lub 3b)
3.4 Wykorzystanie podejścia kosztowego w wycenie nieruchomości (projekt nr 4a lub 4b)
3.5 Wycena nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (projekt nr 5)
3.6. Wycena nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie (projekt nr 6a lub 6b)
3.7 Wycena nieruchomości gruntowej, w celu naliczenia opłaty adiacenckiej (pro­jekt nr 7)
3.8 Wycena ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości (pro­jekt nr 8)
4. Inne wybrane projekty operatów szacunkowych nie wymagane na praktykach zawodowych z zakresu wyceny nieruchomości
4.1 Wycena nieruchomości lokalowej w podejściu porównawczym metodą korygowania ceny średniej (projekt 1x)
4.2. Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej w podejściu porównawczym metodą porównywania parami (projekt 2x)
4.3. Wycena nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele rolne (projekt 3x)
4.4. Wycena nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele leśne (projekt 4x)
4.5. Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej w podejściu mieszanym metodą kosztów likwidacji (projekt 5x)
4.6. Wycena nieruchomości w podejściu mieszanym przy zastosowaniu metody pozostałościowej (projekt 6x)
Cena:
Brutto:
78.00 zł