Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonach gazów (MAG/MIG)

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

KaBe

Książka zawiera szczegółowe wiadomości wymagane od spawaczy metodami MIG/MAG.
Bolesław Kurpisz, wyd. 2015 r.

W zakresie niezbędnym spawaczom tymi metodami podano wiadomości z metaloznawstwa, podstaw elektrotechniki, a także omówiono sposoby oceny jakości złączy spawanych oraz zasady bezpieczeństwa i higieny przy pracach spawalniczych. Przedstawiono też system szkolenia spawaczy w Polsce i ich kwalifikowania.

Adresatami książki są kandydaci na spawaczy, instruktorzy w ośrodkach szkoleniowych oraz inne osoby związane zawodowo z działalnością, w której występują procesy spawalnicze.

Spis treści:
1. Wprowadzenie
2. Wytwarzanie stali, własności stali i wyroby ze stali
3. Wytwarzanie aluminium i jego stopów, własności i wyroby
4. Spawalność stali
5. Spawalność aluminium i jego stopów
6. Inne metale podlegające spawaniu [1]
7. Wprowadzenie do elektryczności
8. Spajanie i metody pokrewne
9. Złącza spawane i spoiny
10. Pozycje spawania
11. Cięcie i przygotowanie brzegów do spawania
12. Przedstawianie spoin na rysunkach
13. Druty elektrodowe do spawania metodami MSG
14. Gazy osłonowe do spawania metodami MSG
15. Urządzenia do spawania metodami MSG
16. Spawanie stali metodą MAG
17. Spawanie aluminium i jego stopów metodą MIG
18. Inne procesy spajania
19. Naprężenia i odkształcenia
20. Zabiegi cieplne procesu spawania
21. Niezgodności i wady spawalnicze, ocena jakości
22. Badanie złączy spawanych
23. Zapewnienie jakości spawania
24. Bezpieczeństwo i higiena pracy
25. System szkolenia spawaczy w Polsce
26. Kwalifikowanie spawaczy MIG/MAG stali oraz aluminium i jego stopów
Bibliografia
Cena:
Brutto:
51.00 zł