Spawanie gazowe i łukowe elektrodami otulonymi

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

KaBe

W książce zebrano podstawowe wiadomości dotyczące procesów łączenia metali za pomocą spawania gazowego i łukowego elektrodami otulonymi. Podano też pełny zakres wiadomości niezbędnych do uzyskania kwalifikacji spawacza.
Książka przeznaczona jest dla uczestników kursów dla spawaczy. Może też być cenną pomocą dla spawaczy wykwalifikowanych oraz uczniów odpowiednich szkół zawodowych.

Spis treści:
1. Przedmowa 2. Wytwarzanie stali, własności stali i wyroby ze stali
3. Spawalność stali
4. Spawalne materiały inne niż stale
5. Wprowadzenie do elektryczności
6. Spajanie i procesy pokrewne
7. Złącza spawane i spoiny
8. Pozycje spawania
9. Cięcie i przygotowanie brzegów do spawania
10. Oznaczanie spoin na rysunkach
11. Spawanie gazowe (3)
12. Spawanie łukowe elektrodami otulonymi (111)
13. Inne procesy spajania
14. Naprężenia i odkształcenia
15. Zabiegi cieplne procesu spawania
18. Zapewnienie jakości spawania
19. Bezpieczeństwo i higiena pracy
20. System szkolenia spawaczy w Polsce
21. Kwalifikowanie spawaczy
Literatura
Cena:
Brutto:
51.00 zł