NOWOCZESNE BUDYNKI ENERGOEFEKTYWNE. Znowelizowane warunki techniczne 2019

Grupa:

Książki, publikacje

Producent:

Polcen Sp. z o.o.

Autorzy: dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, dr inż. Arkadiusz Węglarz

Wydanie 2019 r. format: B5, str. 432 (kolorowe zdjęcia)

Książka rekomendowana przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Dział X WT zagadnienia efektywności energetycznej obejmuje:
- ochronę cieplną i oszczędność energii
- rozwiązania techniczne energoefektywne przegród budowlanych i instalacji i urządzeń cieplnych oraz instalacji wentylacyjnych
- odnawialne źródła energii (OZE)
- świadectwa i audyty energetyczne
- termomodernizacja
- systemy zarządzania energii i rozliczeń

Cena:
Brutto:
99.00 zł