Nowoczesny standard energetyczny budynków

Grupa:

Książki, publikacje

Producent:

Polcen Sp. z o.o.

Książka omawia obowiązujące rygorystyczne wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać nowe i przebudowywane budynki mające na celu uzyskanie maksymalnej oszczędności energii.

Nowoczesny standard energetyczny budynków to:
– racjonalny poziom innowacyjności energetycznej z maksymalnym wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych (OZE);
– optymalny poziom izolacyjności cieplnej przegród i szczelności obudowy;
– maksymalny komfort cieplny (zdrowotny) spełniający wymagania higieniczno-sanitarne zgodnie z przepisami.

Wyznacznikiem wysokiej efektywności energetycznej jest racjonalnie niski poziom zapotrzebowania na energię.

Poradnik odpowiada na trzy podstawowe pytania:
– co określa wskaźnik zapotrzebowania budynku na energię?
– jak ocenić opłacalność przykładowych rozwiązań technicznych?
– jak zapewnić wysoki standard energetyczny budynku?

Spis treści:
Od wydawcy
Od autora
1. Co określa wskaźnik zapotrzebowania budynku na energię?
2. Podstawy normatywne i prawne
3. Ocena opłacalności zastosowania energoefektywnych rozwiązań technicznych
4. Jak zapewnić nowoczesny standard energetyczny budynku?
5. Wentylacja w budynku energooszczędnym
6. Rodzaje odnawialnych źródeł energii w budynkach
7. Podsumowanie - podstawowe konfiguracje rozwiązań technicznych w budynkach
8. Słowniczek
Bibliografia
Wykaz norm
Wykaz aktów prawnych
Załączniki
Aneksy
Indeks
Cena:
Brutto:
69.00 zł