PRAWO / freeware/

Grupa:

Programy freeware i shareware

Producent:

Przedsiębiorstwo SIG-OW Mieczysław Kliś

Program zawiera bazę tekstów przepisów w formie tekstów ujednoliconych dla prowadzących działalność gospodarczą - ale nie tylko dla nich. Program zawiera bazę aktów prawnych na dzień 31.03.2004.

Spis aktów zamieszczonych w bazie:
- Konstytucja RP
- Kodeks Pracy
- Ustawa Prawo działalności gospodarczej
- Ustawa o terminach zapłaty
- Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
- Ustawa wprowadzająca przepisy o KRS
- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
- Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów....
- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
- Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
- Rozporządzenie MF w sprawie zaniechania poboru podatku
- Ustawa o podatku od towarów i usług
- Rozporządzenie MF w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o PTU
- Rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących
- Ustawa o rachunkowości
- Rozporządzenie MF w sprawie podatkowej książki przychodów i rozchodów
- Rozporządzenie MF - ewidencja przychodów - ryczałt
- Ordynacja podatkowa
- Ustawa o kontroli skarbowej
- Ustawa o podatku od czynności cywilno prawnych
- Ustawa o opłacie skarbowej

Program jest bezpłatny.
Bieżąca baza zawarta jest w aktualizacjach.

Dla chcących być na bieżąco umożliwiamy zakup aktualizacji - będą one dokonywane miesięcznie. Aktualizacje będą dotyczyć nie tylko zmian w prawie, ale także będzie ulegał poszerzeniu zakres prezentowanych aktów prawnych.

AKTUALIZACJE ( pobierane z internetu ) :
- jednorazowa - 30,00 zł + 22% VAT
- kwartalna - 50,00 zł + 22% VAT
- półroczna - 75,00 zł + 22% VAT
- roczna - 120,00zł + 22% VAT
Do pobrania:
Ekrany programu: