ArCADia 10

Grupa:

Programy wspomagające projektowanie

Producent:

INTERSOFT

INTELLICAD wspomaga rysowanie dokumentacji 2D i 3D. Ze względu na swą filozofię działania oraz ten sam format zapisu danych DWG 2013 do złudzenia przypomina program AutoCAD. Praca na warstwach, linia komend, pełna personalizacja ustawień (poleceń, pasków narzędzi, skrótów i aliasów), możliwość importu linii, kreskowań i stylów wymiarowania to podstawowe opcje programu. Ponadto pozwala on na tworzenie i modyfikację dokumentacji 2D i 3D, wczytywanie podkładów rastrowych (BMP, JPG, TIF i PNG), opis czcionkami TrueType lub SHX, wymiarowanie liniowe i kątowe z zapisem styli, zapis i obsługę bloków (także z atrybutami), wczytywanie aplikacji napisanych w LISP i SDS. W dokumentach 3D istnieje możliwość pracy z teksturami, światłem i tworzenia renderingów.

PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI PROGRAMU INTELLICAD:
Program ArCADia posada wszystkie opcje programu ArCADia LT, a dodatkowo rozszerzona jest o następujące funkcje:
• Rozszerzone tworzenie rysunków 2D (proste, multilinie, splajny, szkicowanie i więcej opcji rysunkowych) i pełną modyfikację (podstawowymi i bardziej zaawansowanymi funkcjami: fazowanie, przerywanie, łączenie, dopasowywanie itd.).
• Tworzenie rysunków 3D (klin, stożek, kula, prostopadłościan, walec itd.) poprzez rysowanie i pełną modyfikację wszystkich elementów z możliwością czytania brył ACIS.
• Wprowadzanie, definiowanie i edycja bibliotek symboli, bloków, tekstów prostych i złożonych (czcionki SHX i True Type).
• Wymiarowanie: liniowe, kątowe i łuków, możliwość definiowania własnych stylów.
• Wsparcie wymiarów zespolonych.
• Precyzyjne drukowanie w obszarze modelu i arkusza poprzez zadawanie wszystkich parametrów wydruku.
• Automatyczne mierzenie odległości, pola i ustalanie współrzędnych.
• Eksport do pliku PDF.
• Edycja i wstawionych referencji w plikach dwg.
• Nowe funkcje obsługi warstw zarządzane rzez Menadżera edycji warstw, nowe narzędzia do obsługi i filtrowania warstw. Możliwość ustawiania przezroczystości warstw i zamrażania warstw w rzutni w obszarze papieru.
• Zaawansowana opcja szybkiego wyboru.
• Możliwość fotorealistycznej wizualizacji i renderingu. Stworzony wirtualny model przestrzenny projektu przedstawiony jest z różnymi materiałami nałożonymi na poszczególne płaszczyzny, rozróżniając powierzchnie gładkie od chropowatych, szyby od luster, powierzchnie oświetlone od zacienionych, określając punkt obserwacji, zakres widzenia i pozycje oświetlenia. br>
OBSŁUGA FORMATU DWG:
• ArCADia obsługuje format DWG bez jakiejkolwiek konwersji – rysunki wykonane np. w programie Autocad są odczytywane i zapisywane bez jakichkolwiek zniekształceń.
• Odczyt i zapis rysunków w formacie programu Autocad od 2.5 do 2013 z uwzględnieniem zmian z 2014 r.br>
ANALOGIA Z PROGRAMEM AUTOCAD:
• Czytelny interfejs programu.
• Linia komend i ich wywoływanie.
• Praca na warstwach.
• Eksplorer analogiczny do Design Center.
• Dokowalny panel właściwości.
• Praca we współrzędnych kartezjańskich i biegunowych.
• Style wymiarowania i tekstu.
• Uchwyty, atrybuty, kreskowania.
• Funkcje precyzyjnego rysowania i punkty zaczepienia (ESNAP), tryb rysowania ortogonalnego (ORTO), itp.
• Import linii oraz stylów wymiarowania.

PEŁNA PERSONALIZACJA PROGRAMU:
•Zaimplementowany interpreter języka programowania LISP pozwala na wczytywanie aplikacji napisanych w tym języku.
•Dodatkowo funkcje programu można rozszerzać poprzez wczytywanie nakładek SDS, DRX, IRX.

Cena:
Brutto:
2361.60 zł
Ekrany programu:

Wymagania sprzętowe:
Wymagania sprzętowe:
• procesor Pentium 4 (zalecane min. Intel Core i5),
• 2 GB RAM,
• napęd DVD-ROM,
• około 3 GB wolnego miejsca na dysku na instalację,
• karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0c,
• system: Windows 10 PL lub Windows 8.1 PL lub Windows 7 P