EDBUD KOSZTORYS - program kosztorysowy

Grupa:

Programy do kosztorysowania i wspomagające

Producent:

MTM Digital

Program do kosztorysów EDBUD to nowoczesne, elastyczne narzędzie umożliwiające tworzenie kosztorysów i obmiarów wg indywidualnych potrzeb użytkownika. Jest produktem nowej generacji, godnym polecenia zarówno małym, jak i dużym przedsiębiorstwom.
Program kosztorysowy daje możliwość tworzenia różnego rodzaju kosztorysów, pozwala rozwiązywać praktycznie każdy problem, występujący w procesie kosztorysowania. Kalkulacja kosztorysowa poszczególnych składników może być prowadzona w oparciu o różne wielkości bazowe i różne założenia kalkulacyjne, niekoniecznie jednorodne w całym kosztorysie. Program charakteryzuje się mnogością narzędzi i opcji ułatwiających pracę kosztorysanta.

Program Edbud Kosztorys zapisuje i odczytuje kosztorysy z formatu ATH. Format obsługiwany przez inne programy do kosztorysowania.

Program kosztorysujący EDBUD sprzedawany jest z bazą katalogową liczącą około 300 katalogów normatywnych. Są wśród nich:
– KNR: Katalog Nakładów Rzeczowych
– KNR–W: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. WACETOB
– NNRNKB: Uzupełnienia do KNR
– KSNR: Katalog Scalonych Nakładów Rzeczowych
– KNNR: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
– KNNR -W: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych wyd. WACETOB
– KNP: Katalog Norm Pracy
– KNK: Katalog Norm Kosztorysowych
– KNKRB: Katalog Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych
– TZKNBK: Tymczasowy Zakładowy Katalog Norm Budowlano-Konserwatorskich
– KNCK: Katalogi Norm i Cen Kosztorysowych
– ZKNR: Katalogi Zakładowe Telekomunikacyjne
– ZNR: Zestaw Nakładów Rzeczowych
– KNP nRPDE: Katalog Norm Pracy na Remonty Pionowych Dźwigów Elektrycznych
– Katalog norm czasu dla prac leśnych.

EDBUD KOSZTORYS to:
- Tworzenie kosztorysu za pomocą metody szczegółowej, uproszczonej i mieszanej
- Współpraca z innymi programami do kosztorysowania poprzez format ATH (eksport/import kosztorysów)
- Współpraca z programem PDF Kosztorys, automatyczne tworzenie kosztorysów na podstawie przedmiarów z plików PDF
- Import kosztorysów z formatu XML
- Eksport kosztorysów do formatu HTML i pośrednio do programu MS Word
- Eksport dokumentów do pliku PDF
- Eksport kosztorysów do programów Excel (.xls) i Open Office Calc (.ods) oraz programów do harmonogramowania i zarządzania przedsięwzięciami (Planista, PROJEKT +)
- Wbudowany słownik kodów CPV i możliwość wstawiania nr Specyfikacji Technicznych;
- Obliczanie czasu pracy rusztowań (dwie metody)
- Obliczanie kosztu pracy deskowań
- Sprawdzanie zgodności kosztorysu z katalogami norm
- Wyszukiwanie pozycji w katalogach wg fragmentu nazwy
- Podział kosztorysu wg zaawansowania robót (procentowo i ilościowo)
- Przypisywanie kilku wartości pozycji obmiarowych do jednej pozycji kosztorysowej
- Możliwość konfigurowania widoków kosztorysu: kolejność kolumn, ukrywanie kolumn, zaznaczanie wielu elementów kosztorysu do różnych operacji
- Tworzenie katalogu norm na podstawie kosztorysu
- Porównywanie dwóch kosztorysów wg różnych kryteriów
- Możliwość łączenia kilku wybranych pozycji
- Automatyczne dopasowanie stawki robocizny do założonej sumy kosztorysu
- Zamiana pozycji katalogowej lub pozycji połączonych na scaloną
- Na bieżąco wyświetlana wartość kosztorysu (netto, brutto)
- Automatyczne proponowanie składników alternatywnych
- Ukrywanie składników (ukryte składniki nie biorą udziału w obliczaniu kosztorysu)
- Ukrywanie rozdziałów i pozycji w kosztorysie, obliczanie i drukowanie fragmentu kosztorysu
- Stosowanie różnych walut (zł, EURO, USD, FR)
- Wyszukiwanie pozycji w kosztorysie wg fragmentu nazwy, kodu, wartości pozycji i składników RMS
- Definiowanie dowolnej liczby współczynników
- Dowolna struktura narzutów z możliwością nieograniczonej ich modyfikacji w dowolnym miejscu kosztorysu
- Tworzenie dowolnej ilości grup RMS z dowolnymi narzutami np. materiały sypkie
- Odliczanie materiałów inwestora w formie pieniężnej oraz dodatkowe wydatki inwestora
- Kompletność i czytelność wydruków, pełna swoboda w kreowaniu ostatecznej formy wydruku
- Swobodna numeracja kosztorysu
- Import cen SEKOCENBUD, ORGBUD, BISTYP, e-bistyp, INTERCENBUD, EUROCENBUD
- Wyszukiwanie cen w wybranych bazach cenowych - średniej, maksymalnej i minimalnej
- Dopasowania cen
- Globalne usuwanie składników RMS z kosztorysu
- Automatyczne sporządzanie kopii zapasowej. Autozapis, z możliwością ustalenia częstotliwości zapisu
- Rozbudowany wewnętrzny kalkulator, który zawiera dużą ilość funkcji matematycznych
- Pełna integracja ze środowiskiem Windows i pakietem Microsoft Office
- Łatwość obsługi i duże możliwości funkcjonalne.

W skład programu EDBUD KOSZTORYS wchodzą moduły KATALOG i CENY.

EDBUD KATALOG
Program KATALOG - najważniejszą częścią każdego programu kosztorysującego są katalogi normatywne. Zawierają one normy zużycia poszczególnych nakładów (robocizny, materiałów i sprzętu), niezbędnych do wykonania rożnych robót (budowlanych, remontowych czy też konserwatorskich).

EDBUD KATALOG to:
- Tworzenie własnych baz katalogowych
- Edycja istniejących katalogów
- Możliwość szybkiego wyszukiwania pozycji katalogowych po fragmencie nazwy
- Automatyczna zamiana nazw w całym katalogu norm
- Powielanie i kopiowanie pozycji i rozdziałów
- Globalne dodawanie, usuwanie składników RMS
- Dodawanie własnych, nie występujących w katalogach, pozycji i składników RMS
- Globalna zamiana jednostek miary w wybranym fragmencie lub całym katalogu z możliwością przeliczania norm
- Możliwość automatycznego wprowadzania cen jednostkowych
- Automatyczne scalanie elementów robocizny w jeden składnik w całym katalogu
- Zamieszczanie rysunków sporządzonych w module SZKIC i innych plików graficznych.

EDBUD CENY
Program CENY - jednym z najważniejszych czynników wpływających na wartość kosztorysu jest cena. Program EDBUD daje Użytkownikowi wiele narzędzi pozwalających na wygodną obsługę baz cenowych. Ważną częścią programu jest moduł obsługi cenników, który umożliwia współpracę ze wszystkimi popularnymi cennikami materiałów i sprzętu oraz scalonymi cennikami jednostkowymi robót i obiektów (kosztorysowanie uproszczone).

EDBUD CENY to:
- Możliwość tworzenia nieograniczonej ilości własnych baz cenowych
- Globalna zmiana cen w bazie cenowej
- Przeliczanie kosztorysu według kilku cenników
- Ustalanie źródła cen dla RMS z bazy cenowej lub innego kosztorysu
- Wyszukiwanie brakujących cen przy obliczaniu kosztorysu
- Edycja istniejących cenników
- Łączenie baz cenowych
- Wyliczanie średniej ceny
- Sortowanie składników w bazie cenowej wg różnych kryteriów
- Możliwość automatycznego wyszukiwania cen zerowych
- Ceny podawane w dowolnych walutach
- Wyszukiwanie dla danego składnika najwyższej, najniższej i średniej ceny
- Możliwość podglądu kilku cen jednocześnie dla jednego składnika
- Import baz cenowych z dowolnego pliku tekstowego
- Jednoczesny import wszystkich poziomów cen
- Automatyczne rozpakowywanie plików z dyskietek z cenami.

Co nowego?
Co kwartał, ukazują się nowe wersje programu EDBUD Kosztorys. W przeciągu ostatniego półrocza wprowadziliśmy wiele innowacyjnych możliwości w programie. Oto niektóre z nich:
• Import przedmiarów z pliku XML wygenerowanego z programu PDF Kosztorys. Automatyczne tworzenie kosztorysów na podstawie przedmiarów z pliku PDF.
• Import stawek roboczogodzin i narzutów oraz ich bezpośredni podgląd w programie Edbud Kosztorys.
• Tworzenie miniharmonogramu w formacie MS Excel na podstawie danych z kosztorysu.
• Wyświetlanie dodatkowych informacji o kosztorysach (stawka r-g, narzuty, nazwa bazy cenowej, notatka) w oknie Otwórz. Nie trzeba otwierać każdego z kosztorysów, żeby sprawdzić jego parametry, są one widoczne po jednym kliknięciu w oknie.
• Opcja odzyskiwania dokumentów.
• Drukowanie logo na stronie tytułowej kosztorysu. Logo zawsze jest drukowane w stałej szerokości w prawym górnym rogu strony. Rozmiary pliku są dowolne, na wydruku zawsze zachowywane są proporcje.
• Zmiany w imporcie cen Intercenbud. Teraz można importować ceny on-line ze strony WWW i z płyty CD.

EDBUD ABONAMENT
Użytkownicy programu EDBUD KOSZTORYS, którzy mają wykupiony Abonament aktualizacyjny, oprócz aktualizacji programu i katalogów norm otrzymują na płycie biuletyn informacyjny. Biuletyn ten zawiera szereg ciekawych informacji na temat samego programu, a także aktualne rozporządzenia i ustawy branżowe, artykuły z zakresu budownictwa, wyjaśnienia pojęć itp. W najnowszym wydaniu piszemy, między innymi o zmianach w prawie zamówień publicznych. Załączamy aktualne Prawo Zamówień Publicznych w pliku PDF z zaznaczonymi ostatnio wprowadzonymi zmianami.

ATUTY
Kupując program EDBUD Kosztorys użytkownik ma możliwość instalacji programu na jednym stanowisku w firmie i dodatkowo na jednym stanowisku w domu lub na komputerze przenośnym.
Zapewniamy również obsługę klienta w trakcie użytkowania programu, tj.:
• bezpłatne szkolenia w siedzibie naszej firmy w zakresie obsługi zakupionego programu oraz każdej jego nowej wersji;
• doraźną , bezpłatną pomoc techniczną w trakcie użytkowania programu.

To tylko niektóre z możliwości EDBUD Kosztorys. Polecamy zamówienie bezpłatnej wersji demonstracyjnej i pełniejsze zapoznanie się z programem.

Program istnieje na rynku od ponad 20 lat i jest stale rozwijany. Program kosztorysowy Edbud zdobył wiele medali i wyróżnień na targach budowlanych i informatycznych.