SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

Grupa:

Programy do obsługi firm

Producent:

Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Sprawozdawczość Finansowa - Kompleksowy program dla działów księgowych i dyrektorów firm.
Program umożliwia automatyczne sporządzenie pełnego sprawozdania finansowego (również w języku angielskim i niemieckim) dla jednej lub kilku firm, a także dla fundacji i stowarzyszeń:
•Bilans według MSR lub według Ustawy o rachunkowości
•Rachunek zysków i strat dla jednej lub kilku firm
•Rachunek przepływów pieniężnych (Cash-flow)
•Zestawienie zmian w kapitale własnym
•Informacje dodatkowe i objaśnienia
•oraz wylicza:
- Pełną analizę wskaźnikową (również w języku angielskim i niemieckim)
- Porównanie kilku okresów bilansu i rachunku zysków i strat
- Ocenę projektu inwestycyjnego.

Korzyści
Dzięki temu wyjątkowemu programowi:
•otrzymasz natychmiastową pomoc w sporządzaniu sprawozdania finansowego i wydrukujesz lub wyeksportujesz wszystkie potrzebne dokumenty sprawozdawcze;
•łatwo zaimportujesz dane dzięki kreatorowi importu;v •zachowasz pełną kontrolę nad sprawozdaniem ponieważ program graficznie prezentuje powiązania pomiędzy planem kont a sprawozdaniem finansowym;
•możesz dostosować plan kont w programie dokładnie do potrzeb swojej firmy;
•przeprowadzisz korekty sprawozdania (prognozy i dyskonta) a sporządzenie wniosku kredytowego zajmie Ci dużo mniej czasu;
•uzyskasz właściwe wyobrażenie o faktycznym stanie finansów, majątku i gospodarności firmy, dzięki przeprowadzeniu analizy wskaźnikowej;
•szybciej będziesz mógł podjąć decyzję, poznać słabe miejsca w Twojej firmie;
•masz dostęp do zawsze aktualnych, prawidłowych z prawnego punktu widzenia formularzy oraz bogatej biblioteki aktów prawnych;
•znacznie oszczędzasz swój czas i wysiłek, aby prawidłowo sporządzić dokumenty;
•będziesz zawsze na bieżąco. Program posiada zintegrowany system informacji prawnej, daje on możliwość przeglądania i przeszukiwania nie tylko aktów prawnych, ale także bogatej bazy wiedzy związanej ze sprawozdawczością finansową.

Aktualności
Program jest aktualizowany co 6 miesięcy o:
•bieżące zmiany w prawie,
•udoskonalenie istniejących funkcji zgodnie z życzeniami klientów,
•dodatkowe funkcje o które Państwo proszą w ankietach,
•aktualne formularze podatkowe.

Autorzy
Autorami programu są księgowi z wieloletnią praktyką zatrudnieni w renomowanych firmach, którzy stworzyli program mający na celu poprawę komfortu pracy oraz przyspieszenie czasu potrzebnego na sporządzenie sprawozdania finansowego.
Cena:
Brutto:
490.77 zł
Do pobrania:
Ekrany programu: