SEKOCENBUD INFORMACJA O CENACH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH IMB 4 kw 2017

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Informacja o cenach materiałów budowlanych Sekocenbud IMB.
Zeszyt składa się z dwóch działów:
Dział A zawiera minimalne, maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów budowlanych pochodzące z notowań oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu. Dla każdego materiału podawane są: symbol klasyfikacyjny (ETO), pełna nazwa materiału, jednostka miary, ceny (mnimalna, maksymalna, średnia oraz cena średnia z doliczonymi kosztami zakupu).

W dziale B publikujemy ceny producentów i przedstawicieli handlowych wybranych materiałów budowlanych. Są to przede wszystkim materiały nowe, stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.

Ceny materiałów budowlanych producentów i przedstawicieli handlowych zamieszczone w dziale B publikowane są w tabelach, zawierających następujące informacje: nazwy producentów lub przedstawicieli handlowych, nazwy asortymentów materiałów, rodzaje materiałów tego asortymentu wraz z ich parametrami technicznymi, jednostkami miary i cenami.

W IV kw. 2017 r. dział A zawiera 2 137 pozycji materiałowych. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został powiększony o następujące materiały w podgrupie:
- 133 elektrody do spawania stali niskowęglowych EB 146,
- 152 emalie poliuretanowe dwuskładnikowe (cena bez utwardzacza); farby epoksydowe przeciwrdzewne, grubopowłokowe, dwuskładnikowe, szare,
- 153 utwardzacze do wyrobów poliuretanowych i epoksydowych,
- 165 mieszanki mineralno-asfaltowe do stosowania na zimno 0/8 mm, workowane.

W dziale B publikujemy ceny 2 422 materiałów budowlanych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej. W tej edycji dział ten został zaktualizowany oraz poszerzony o nowe produkty następujących producentów:
- ATLAS Grupa (ATL) Zaprawy do spoinowania, klejowe i szpachlowe.
- CREATON Polska (EUR) Dachówki cementowe GOTEBORG,
- FAKRO Sp. z o.o.(FAK) Okna dachowe energooszczędne.
Cena:
Brutto:
52.00 zł