Sekocenbud - informacja o cenach czynników produkcji RMS - I kw 2010

Grupa:

Wyprzedaż

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Płyta CD zawiera Informacje o cenach czynników produkcji budowlanej publikowane w czterech zeszytach, wydawanych co kwartał:
1) Informacje o cenach materiałów budowlanych IMB
2) Informacje o cenach materiałów instalacyjnych IMI
3) Informacje o cenach materiałów elektrycznych IME
4) Informacje o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS.

Informacje kwartalne zawierają minimalne, maksymalne i średnie ceny materiałów oraz ceny stosowane przez producentów i przedstawicieli handlowych w układzie branżowym. Informacje kwartalne o cenach czynników produkcji budowlanej niezbędne do:
- sporządzania kalkulacji szczegółowych w kosztorysowaniu robót budowlanych
- do rozliczeń robót budowlanych
- do renegocjowania cen i stawek w postępowaniu bezprzetargowym.
Cena:
Brutto:
61.50 zł