Księga Przychodów i Rozchodów Mała Firma

Grupa:

Programy do obsługi firm

Producent:

dGCS BIZNESMEN Sp. z o.o.

Księga Przychodów i Rozchodów Mała Firma to program komputerowy przeznaczony do prowadzenia księgowości opartej na księdze przychodów i rozchodów z ewidencją sprzedaży i zakupów VAT lub ewidencji ryczałtowej.

KSIĘGA
•rejestracja zapisów dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów (z podziałem na rodzaje obrotów),
•sporządza zestawienia obrotów i kosztów za dany miesiąc oraz narastająco od początku roku,
•sporządza roczne zestawienia obrotów i kosztów oraz rozliczenia z uwzględnieniem remanentów,
•wydruk tabulogramu (na kilka sposobów) i zestawień z możliwością podglądu na ekranie.

EWIDENCJA
•ewidencja zakupów i sprzedaży na potrzeby podatku VAT (z podziałem na rodzaje obrotów) z możliwością automatycznego zapisu do księgi ewidencja zakupów i sprzedaży na potrzeby podatku zryczałtowanego (z podziałem na rodzaje obrotów),
•sporządzanie wydruków zaewidencjonowanego wyposażenia,
•rozliczanie sprzedaży bezrachunkowej strukturą zakupów,
•obsługa Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów, Transakcji Trójstronnych,
•księgowanie zakupów paliw silnikowych, od których nie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT,
•rozliczanie metodą kasową,
•kontrola terminów płatności,
•obsługa czynności cywilno-prawnych,
•ewidencja i zestawienia zapisów dotyczących akcyzy,
•funkcja chronologicznego porządkowania wpisów w ewidencji i księdze,
•sporządzanie wielu zestawień za dany miesiąc i narastająco, z możliwością podziału na rodzaje obrotów i kosztów, wydruk ewidencji VAT (na kilka sposobów), ryczałtu, zestawień z możliwością podglądu na ekranie.

DEKLARACJE
•sporządzanie deklaracji za podatek dochodowy osób fizycznych PIT-5, PIT-5L i deklaracji VAT-7 VAT-7K (wydruk pełny i wstawiany w oryginalne druki z możliwością podglądu na ekranie), zapis danych za poprzednie lata obrachunkowe,
•szybkie obliczanie przewidywanych dochodów i podatku z Ewidencji i Księgi.

AMORTYZACJA
•oblicza i drukuje roczny oraz miesięczny odpis amortyzacji metodą liniową lub degresywną, nalicza amortyzację okresową,
•pozwala na przeglądanie i korygowanie danych,
•umożliwia zmiany wartości środka trwałego.

PRZELEWY
•wystawia i drukuje: Bankowe Dowody Wpłaty, Przelewy Bankowe,
•Przekazy Pocztowe Imienne, Przekazy Pocztowe na konto, Przelewy na konto ZUS, Przelewy na konto US (wydruk pełny i wstawiany).

KILOMETRÓWKA
•pozwala na rozliczanie kosztów używania pojazdów samochodowych w firmie wg obowiązujących przepisów, automatycznie pamięta trasy i ilości kilometrów,
•prowadzi kilometrówkę dla wielu pojazdów, w tym dla właściciela firmy.

INNE •bogaty zestaw raportów i analiz wg wybranych kryteriów archiwizacja danych sporządzanie dowodów wewnętrznych bezpieczeństwo-użytkownicy i hasła.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PROGRAMAMI
•importuje zapisy (sprzedaż i zakup) z programów Magazyn i Fakturowanie.
•możliwość przejścia z danymi na oprogramowanie z serii Podatnik/Biznemen PRO oraz Infor System.

Cena:
Brutto:
184.50 zł
Wymagania sprzętowe:
- komputer PC z systemem operacyjnym MS Windows 2000, 2003, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, - 256 MB pamięci RAM (lub więcej), - około 80 MB wolnego miejsca na dysku twardym, - dowolny napęd CD-ROM, - drukarka, mysz.