Książka Instalacje fotowoltaiczne wyd. VI rok 2017 Bogdan Szymański - NOWOŚĆ

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

GLOBEnergia

Instalacje Fotowoltaiczne
Książka
Wydanie: VI
Autor: Bogdan Szymański
Rok: 2017
Stron: 334
Oprawa: miękka
Papier: kredowy

Książka dedykowana jest świadomym inwestorom, wykonawcom i handlowcom, którzy zamierzają rozpocząć swoją przygodę z fotowoltaiką lub już są na początku tej drogi. Poszczególne rozdziały prowadzą czytelnika od doboru i wyboru optymalnych modułów fotowoltaicznych poprzez wybór i dobór falownika najlepiej pasującego do wybranych modułów fotowoltaicznych aż do konfiguracji całej instalacji tak, aby działała on możliwie najefektywniej.

W książce przedstawiono szereg najczęściej popełnianych błędów instalacyjnych, oraz rady, których należy się trzymać, aby planowana instalacja działała poprawnie i wydajnie przez długie lata.

Spis treści
1 Moduły fotowoltaiczne

1.1 Moduł fotowoltaiczny – budowa 1.2 Rodzaje i generacje ogniw i modułów fotowoltaicznych
1.3 Wielkość i udział w rynku poszczególnych typów modułów PV
1.4 STC, NOCT – warunki w jakich badane są moduły PV
1.5 Charakterystyka prądowo-napięciowa i najważniejsze parametry elektryczne
1.6 Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą warunków słonecznych
1.7 Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą temperatury
1.8 Jak poznać moduły wykonane z wysokiej i niskiej jakości ogniw?
1.9 Sprawność modułów PV
1.10 Znaczenie praktyczne sprawności
1.11 Dodatnia tolerancja i jej znaczenie przy wyborze modułu PV
1.12 LID i roczna utrata mocy
1.13 Degradacja warstwy EVA
1.14 Efektywność przy niskim natężeniu promieniowania słonecznego
1.15 Gorący punkt (hot spot)
1.16 Korozja warstwy TCO – poważny problem niektórych baterii II generacji
1.17 Degradacja indukowanym napięciem PID
1.18 Certyfikaty i normy
1.19 PVT – połączenie modułu PV z kolektorem słonecznym

2 Falowniki (inwertery)

2.1 Budowa i podział falowników
2.2 System centralny czy zdecentralizowany?
2.3 Mikrofalowniki w instalacji
2.4 MPP traker – czym jest i jakie spełnia zadania
2.5 Zależność sprawności od obciążenia falownika
2.6 Oznaczenie sprawność falowników w karcie katalogowej
2.7 Moc czynna, bierna, pozorna – cos(fi), tg(fi)
2.8 Monitoring pracy falowników
2.9 Wymagania OSD względem falowników (nowość)
2.10 Analiza karty katalogowej 2.11 Napięciowy zakres pracy falownika (nowość)

3 Dobór i optymalizacja instalacji

3.1 Pochylenie i kierunek instalacji fotowoltaicznej
3.2 System nadążny
3.3 Odstępy między rzędami
3.4 Sposoby łączenia modułów w instalacji
3.5 Zacienienie i diody bocznikujące
3.6 Przewody i kable w instalacji PV – dobór i straty energii
3.7 Zabezpieczenia w instalacjach PV
3.8 Unikanie pętli
3.9 Dopasowanie typu modułów do falownika
3.10 Dopasowanie mocy generatora PV do mocy falownika/ów
3.11 Jak obliczyć powierzchnię potrzebną pod instalację?
3.12 Wybór typu instalacji v 3.13 Licznik w instalacji sieciowej on grid
3.14 Dobór instalacji sieciowej – on grid v 3.14.1 Dobór mocy instalacji sieciowej – on grid (nowość)
3.14.2 Rozplanowanie modułów
3.14.3 Dobór falownika do modułów (nowość)
3.14.4 Przewody i zabezpieczenia (nowość)
3.14.5 Schemat instalacji (nowość)
3.15 Typy instalacji wyspowych
3.16 Dobór instalacji wyspowej i hybrydowej do zasilania budynków
3.17 Dokumentacja i testy po wykonaniu instalacji
3.17.1 Testy (nowość)
3.17.2 Dokumentacja
3.17.3 Przykładowy protokół z pomiarów i testów instalacji fotowoltaicznej (nowość)
3.18 Akumulatory w systemach PV (nowość)
3.18.1 DOD i SOC - Głębokość rozładowania i liczba cykli ładowania (nowość)
3.18.2 Wpływ temperatury na prace akumulatorów (nowość)
3.18.3 Porównanie paramentów akumulatorów (nowość)
3.18.4 Współpraca falownika z akumulatorami (nowość)
3.19 Współpraca systemów PV z pompą ciepła (nowość)

4 Montaż i problemy eksploatacyjne

4.1 Prąd upływu
4.2 Zwarcie doziemne generatora PV
4.3 Wzrost napięcia w miejscu przyłączenia falownika
4.4 Mocowanie i montaż modułów i falowników
4.4.1 Falowniki
4.5 Montaż modułów i konstrukcji wsporczej
4.6 Możliwości i procedura przyłączenia instalacji do sieci
4.7 Mycie instalacji PV
4.8 Identyfikacja problemów poprzez analizę charakterystyki prądowo napięciowej (nowość)
4.9 Błędy wykonawcze

5 Ekonomika instalacji fotowoltaicznych

5.1 Produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej
5.1.1 Źródła danych o nasłonecznieniu
5.1.2 Uzysk energii z instalacji PV
5.2 Jak obliczyć uzysk energii z instalacji?
5.3 Składowe kosztów instalacji fotowoltaicznej (nowość)
5.4 Koszty eksploatacyjne
5.5 Przychody ze sprzedaży energii i ich opodatkowanie
5.6 Dotacja NFOŚiGW
5.7 Analiza ekonomiczna dla mikroinstalacji fotowoltaicznej (nowość)
Cena:
Brutto:
80.00 zł