Nowości

W kategorii tej publikujemy informacje o ukazaniu się nowych programów i cenników lub ich aktualizacji. Prezentujemy także nowe książki z oferty.

Program Seko Spec Specyfikacje Techniczne – Nowość

Ukazała się nowa wersja program Seko Spec Specyfikacje Techniczne. Zestaw Specyfikacji Technicznych Robót Ogólnobudowlanych i Sanitarnych zestaw 1 - 41. Specyfikacje wydawane są w wersji elektronicznej. Korzystanie z wersji elektronicznych, ujętych w systemie SeKo SPEC wymaga posiadania edytora, pozwalającego na dokonywanie zmian i uzupełnień oraz wydruk gotowych specyfikacji. Edytor dołączony jest do zestawów specyfikacji w wersji elektronicznej.


Cenniki do kosztorysowania Sekocenbud 3 kw 2023

Ukazały się pierwsze cenniki Sekocenbud za 3 kwartał 2023. Dostępne są Informacje o cenach materiałów, sprzętu i stawek robocizny kosztorysowej IMB, IMI, IME, IRS oraz Sekocenbud RMS w wersji elektronicznej.


Druki akcydensowe

Nasza Księgarnia Budowlana oferuje bogatą gamę druków akcydensowych. Wśród nich są różnego rodzaju druki:- Dziennik Budowy, Dziennik Montażu, Dziennik Rozbiórki- Książka Obiektu Budowlanego KOB, Księga Placu Zabaw, Księga Sali Gimnastycznej i boiska sportowego, Księga Obmiaru Robót- Protokół Kontroli Okresowej Obiektu budowlanego, instalacji gazowej, przewodów kominowych, Protokół Kontroli Obowiązkowej, - Księga kluczy, Księga ochrony obiektu- Dziennik korespondencji, Dziennik zgłoszeń- Rejestr...


Książka ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE BUDYNKÓW – Nowość!

Do oferty naszej księgarni Budowlanej wprowadziliśmy nową książkę ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE BUDYNKÓW zastosowanie, wymagania, metody wykonania, wydanie 2023 r. W książce przedstawiono obecnie obowiązujące w Polsce przepisy, wymagania oraz metody sporządzania świadectw energetycznych budynków. Książka przeznaczona jest dla osób, które chcą się przygotować lub przygotowują się do sporządzania świadectw oraz dla osób już sporządzających świadectwa. Powinna stanowić pomoc dla właścicieli...


Audyty energetyczne – książka

Ukazało się najnowsze wydanie książki Audyty Energetyczne z suplementem na  28.02.2023r. Świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków, nawet tych starszych, będą obowiązkowe od kwietnia 2023. Tematem książki są: audyty dla termomodernizacji budynków oraz lokalnych źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych, audyty remontowe, audyty efektywności energetycznej, audyty energetyczne przedsiębiorstw,świadectwa (certyfikaty) energetyczne budynków,systemy zarządzania energią. W publikacji omówiono ich zastosowania, wymagania i metody sporządzania, a także zasady wykonywania...


Cenniki Sekocenbud 1 kw 2023

Już są dostępne, w wersji książkowej i na płytach CD, cenniki Sekocenbud RMS IMB, IMI, IME, IRS i biuletyny cen robót BRZ, BRB, BRR, BRI, BRE oraz biuletyny zagregowane BCA, BCD, BCP za 1 kwartał 2023. Zapraszamy do zakupu baz cenowych.


Scalone Normatywy nr 142

na początku stycznia br ukazały się nowe Scalone Normatywy do wycen za 4 kwartał 2022r.Materiały pomocnicze do szacunkowego określania kosztów odtworzenia obiektów budowlanych z cenami z poziomu IV kwartału 2022 r.Wydawnictwo zawiera rozdziały:I. Budynki mieszkalneII. Budynki przemysłoweIII. Budynki usługowo-handloweIV. Budynki Służby zdrowia i oświatyV. Budynki wiejskieVI. BudowleVII. Budynki inneWydawnictwo zawiera dysk CD z programem pozwalającym na wycenę nieruchomości w oparciu o część obiektów zawartych w książce,...