Nowości

W kategorii tej publikujemy informacje o ukazaniu się nowych programów i cenników lub ich aktualizacji. Prezentujemy także nowe książki z oferty.

Cenniki Sekocenbud 1 kw 2023

Już są dostępne, w wersji książkowej i na płytach CD, cenniki Sekocenbud RMS IMB, IMI, IME, IRS i biuletyny cen robót BRZ, BRB, BRR, BRI, BRE oraz biuletyny zagregowane BCA, BCD, BCP za 1 kwartał 2023. Zapraszamy do zakupu baz cenowych.


Scalone Normatywy nr 142

na początku stycznia br ukazały się nowe Scalone Normatywy do wycen za 4 kwartał 2022r.Materiały pomocnicze do szacunkowego określania kosztów odtworzenia obiektów budowlanych z cenami z poziomu IV kwartału 2022 r.Wydawnictwo zawiera rozdziały:I. Budynki mieszkalneII. Budynki przemysłoweIII. Budynki usługowo-handloweIV. Budynki Służby zdrowia i oświatyV. Budynki wiejskieVI. BudowleVII. Budynki inneWydawnictwo zawiera dysk CD z programem pozwalającym na wycenę nieruchomości w oparciu o część obiektów zawartych w książce,...


Książka Instalacje Fotowoltaiczne 2021

W lipcu ukazało się nowe wydanie, już X, książki Instalacje Fotowoltaiczne Bogdana Szymańskiego. To doskonała lektura z zakresu instalacji i systemów fotowoltaicznych. Każde wydanie cieszy się wielkim zainteresowaniem, a nakład rozchodzi się błyskawicznie. Zachęcamy do lektury


Książka Użytkowanie obiektów budowlanych

W ubiegłym tygodniu dotarło do nas świeżutkie wydanie książki Użytkowanie obiektów budowlanych. Wymagania prawno-techniczne. W książce kompleksowo omówiono problematykę utrzymania obiektów budowlanych w kontekście relacji: właściciel (zarządca) obiektu – organ nadzoru budowlanego.


Scalone Normatywy nr 136

Ukazały się nowe Scalone Normatywy do wycen za 2 kwartał 2021r.Materiały pomocnicze do szacunkowego określania kosztów odtworzenia obiektów budowlanych z cenami z poziomu II kwartału 2021 r.Wydawnictwo zawiera rozdziały:I. Budynki mieszkalneII. Budynki przemysłoweIII. Budynki usługowo-handloweIV. Budynki Służby zdrowia i oświatyV. Budynki wiejskieVI. BudowleVII. Budynki inneWydawnictwo zawiera dysk CD z programem pozwalającym na wycenę nieruchomości w oparciu o część obiektów zawartych w książce, z możliwością wprowadzenia własnego obmiaru...


Książka Uprawnienia Budowlane wyd. 2021

Ukazało się nowe wydanie obu tomów książki Uprawnienia Budowlane. To najlepsze źródło informacji niezbędnej do dobrego przygotowania się do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności bez ograniczeń z komentarzem przepisów prawnych, których znajomość wymagana jest na egzaminie. 1) Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Pytania i testy egzaminacyjne PORADNIK wyd. 176, stan prawny: 1 stycznia 2021 r. format B5, 572 str. 2) Uprawnienia...


Nowa wersja programu do kosztorysowania

Nowa wersja programu kosztorysującego Edbud 3.29.7 ukazała się w maju br. Wersja ta zawiera nowe możliwości funkcjonalne oraz nowe i zaktualizowane katalogi norm. Program Edbud Kosztorys to aplikacja do tworzenia różnego rodzaju kosztorysów, obmiarów i przedmiarów. Współpracuje z bazami cenowymi i innymi programami do kosztorysowania. Zobacz opis możliwości programu kosztorysowego Edbud.